suomeksiin EnglishПо-русски

Kultaa - Hirvivuolteen pato (6,9 km)

 

Kultaan koskilta alkaa reitin erämaisin melontaetappi. Alkuvaiheessa joki on leveää ja hidasvirtaista. Noin kahden kilometrin melontamatkan joki haarautuu kahdeksi päähaaraksi. Vasemmanpuoleiseen on Pernoon haaraan ja oikeanpuoleiseen Hirvikoskenhaaraan. Meloja valitsee tällä reitillä Hirvikoskenhaaran. Melko pian haarautumiskohdan alapuolella on pari suurempaa saarta. Meloja voi halutessaan valita minkä tahansa saaria kiertävistä reiteistä. Varsinainen reitti on kuitenkin linjattu oikeanpuoleisinta jokiuomaa pitkin. Maisemaltaan ja virtauksiltaan kaikki saaria kiertävät reitit ovat samankaltaisia. Tällä kohdin etappia meloja on täysin erämaisessa ympäristössä, jossa on hyvät mahdollisuudet bongata vaikkapa harmaahaikara tai isoja haukkoja.

Noin 6 kilometrin kohdalla jokeen yhtyy oikealla puolella pieni Hirvijärvi ja samalla kohtaa, mutta joen vasemmalla reunalla on Metsähallituksen ylläpitämä Valkmusan luonnonsuojelualue. Alueella on 2,2 kilometriä pitkä luontopolku. Reittiin kuuluu myös lintutorni. Luontopolun alkupäähän pääsee kävelemällä Hirvivuolteen padon ylittävää tietä noin 1,4 km etelään, josta on viitoitus luontopolulle.

 

Melontaetappi päättyy Hirvivuolteen säännöstelypadolle, jonka oikeassa reunassa on rantautumispaikka. Reitin varrelle jää muutamia nopeampivirtaisia vuolteita jotka ovat kuitenkin helppoja melottavaksi.

Reitti ProKajakin erämajoitukseen: