suomeksiin EnglishПо-русски

Hirvivuolle - Hirvikoski (5,8 km)

 

Hirvivuolteen padon alta alkaa melontaetappi joka päättyy Hirvikosken alapuolella olevaan lossirantaan. Tämä melontaetappi pitää sisällään useita pieniä virtapaikkoja sekä lopussa Vaskovuolteen, joka on yli kilometrin mittainen yhtenäinen helposti melottava virta-alue. Aivan reitin alussa jokea ympäröivä maasto on metsävaltaista, mutta jo reilun kilometrin melonnan jälkeen alkavat joen reunustoja hallitsemaan laajat peltoaukeat. Koko reitin matkalla on runsaasti mökkejä, joten mahdolliset jaloittelupaikat on syytä valikoida huolella.

Reitille mahtuu useita suurempia saaria. Meloja voi itse valita mitä kautta haluaa saaret ohittaa. Käytännössä kaikki valittavat reitit ovat samanarvoisia olosuhteiden puolesta.

Hirvikoski on isolla vedellä haastava melontakohde, joten ainakin vähäisen melontakokemuksen omaavan on syytä katsastaa koski etukäteen. Tähän on hyvä mahdollisuus joen ylittävältä sillalta. Rantautumispaikka on merkitty maastoon sillan pieleen oikealle. Tästä lähtee myös hyväkuntoinen polku, jota pitkin on helppo kantaa kanootti kosken ohitse. Kantomatkaa kertyy noin 100 m. Mikäli meloja ei tarvitse tauon aikana tulentekomahdollisuutta, voi hän leiriytyä kosken alaosan kallioilla. Tulipaikka löytyy tästä 200 metriä alavirtaan lossirannasta joen oikealta reunalta.

Hirvivuolteen veneluiska

   

Hirvikosken etelärannan taukopaikka                       Hirvikosken etelärannan kota                         

     

Hirvikosken etelärannan käymälä

   

Hirvikosken pohjoisrannan laituri                           Hirvikosken pohjoisrannan taukopaikka